Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Iwacom Sp. z o.o. informuje, że od 12 grudnia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Z tego powodu wprowadziliśmy zmiany w umowach dotyczących usług które Państwu świadczymy. Nie wymaga to od Państwa żadnych dodatkowych czynności ani kontaktu z Iwacom Sp. z o.o.   i nie wpływa na obecne opłaty za usługi.

Zmodyfikowaliśmy postanowienia uprawniające Państwa do zmiany warunków umowy na odległość (np. telefonicznie):

 1. Umowę można zmienić w formie pisemnej, a na Państwa życzenie także w formie dokumentowej, w tym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo listę kanałów kontaktu, poprzez które umożliwiamy zmianę umowy, ze wskazaniem konkretnych adresów poczty elektronicznej oraz numerów telefonów.
 2. W przypadku zmian w formie dokumentowej dostarczymy treść uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie o ich akceptacji. W przypadku zmiany warunków umowy przez telefon warunkiem jej realizacji jest potwierdzenie jej przyjęcia po tym, jak otrzymają Państwo od nas uzgodnione treści zmian. Potwierdzenia zmiany warunków umowy oraz Państwa akceptacja muszą się znaleźć na trwałym nośniku.
 3. Jeśli umożliwiamy Państwu dokonywanie zmian umowy na podstawie jednostronnych zleceń przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość (np. poprzez wysłanie SMS), dostarczymy także potwierdzenie realizacji takiego zlecenia albo informację o odmowie jego realizacji.
 4. Od zmian umowy uzgodnionych na odległość lub poza naszym salonem mogą Państwo odstąpić, składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od daty zmiany umowy. Termin będzie dochowany, jeśli wyślą Państwo oświadczenie przed upływem 14 dni.
 5. Do zmienionych warunków umowy obowiązują aktualne regulaminy i cenniki.

  Dodatkowo usuwamy z postanowień przypadek, w którym dochodzi do zmiany umowy z inicjatywy Iwacom Sp. z o.o. spowodowanej usunięciem niedozwolonych postanowień umownych.

W postanowieniach uprawniających Państwa do odstąpienia od aneksu zmieniamy wskazany tam termin z 10 na 14 dni.

informujemy, że do dnia 27 grudnia 2018 r. mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy w związku z brakiem akceptacji powyższych zmian. Ze względu na fakt, że powyższe zmiany wynikają z nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne, w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony będziemy mogli dochodzić od Państwa zwrotu udzielonych ulg, Tych z Państwa, którzy dotąd nie podali nam swojego adresu e-mail i nie wyrazili chęci otrzymywania tą drogą treści proponowanych zmian warunków umowy (w tym określonych w regulaminach) lub zmian w cennikach, serdecznie do tego zachęcamy. W tym celu prosimy o kontakt z nami telefoniczny lub e-mailowy, który szczególnie polecamy - rezygnując z papierowej formy korespondencji, przyczyniamy się również do ochrony środowiska naturalnego.

Pracujemy dla:

O nas
IWACOM świadczy kompleksowe usługi w zakresie Internetu, komputerów i rozwiązań IT w biznesie.
Nasze obszary działania to:
 • dostęp do Internetu
 • telefonia VoIP
 • budowa profesjonalnych witryn internetowych
  i rozwiązań e-commerce
 • budowa aplikacji na indywidualne zamówienie
 • konsulting w zakresie IT;
 • doradztwo i dostawa sprzętu komputerowego
 • projektowanie i wykonawstwo instalacji sieci LAN
  i WAN, w technologiach kablowych i bezprzewodowych
 • outsourcing rozwiązań informatycznych
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą...


Kontakt
IWACOM Sp. z o.o.
ul. Rewolucji 1905 r. nr 4
90-273 Łódź

  Tel.: 42 233 55 55 / 42 630 05 56
  e-mail: biuro@iwacom.pl

Polityka prywatności | Mapa strony | Pliki cookies