Zmiany w Regulaminie Usług

Zmiany w Regulaminie Usług

Zgodnie z wprowadzeniem zmian w Regulaminie Usług Telekomunikacyjnych które wchodzą w życie dnia 10 stycznia 2017 r.
poniżej zamieszczamy fragmenty zmienione, omawianego Regulaminu.

 • ppkt „e” pkt 2 w § 15

  • pouczenie o wyczerpaniu drogi postepowania reklamacyjnego i o prawie dochodzenia roszczeń w postepowaniu sądowym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, w tym w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823)

 

 • pkt 8 w § 16

  • Po wyczerpaniu lub nie skorzystaniu z postepowania reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy  usług  lub  składając  wniosek  o  zawezwanie  do  próby  ugodowej  lub  wniosek  o  wszczęcie  i przeprowadzenie  mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) lub przed sądem polubownym, w tym stałym sądem polubownym przy Prezesie UKE, o którym mowa w art. 110 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Abonenta, na wniosek Dostawcy usług lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z kolei postępowanie przed sądem polubownym, o którym mowa w art. 110 w/w ustawy prowadzone jest przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Szczegóły dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze  stosownych  wniosków  i  pism  znajdują  się  na  stronie  internetowej  Urzędu  Komunikacji Elektronicznej  http://www.uke.gov.pl/wzory-formularzy-w-sadzie-polubownym-1286  oraz  na  stronie Centrum Informacji Konsumenckiej tego urzędu: http://www.cik.uke.gov.pl/reklamacje

 
Dodatkowo informujemy wszystkich Abonentów o tym, że w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, macie Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przy czym informujemy jednocześnie o tym, że ewentualne wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z koniecznością zwrotu udzielonych ulg. Termin na złożenie wypowiedzenia mija 10 stycznia 2017 r.

Pracujemy dla:

O nas
IWACOM świadczy kompleksowe usługi w zakresie Internetu, komputerów i rozwiązań IT w biznesie.
Nasze obszary działania to:
 • dostęp do Internetu
 • telefonia VoIP
 • budowa profesjonalnych witryn internetowych
  i rozwiązań e-commerce
 • budowa aplikacji na indywidualne zamówienie
 • konsulting w zakresie IT;
 • doradztwo i dostawa sprzętu komputerowego
 • projektowanie i wykonawstwo instalacji sieci LAN
  i WAN, w technologiach kablowych i bezprzewodowych
 • outsourcing rozwiązań informatycznych
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą...


Kontakt
IWACOM Sp. z o.o.
ul. Rewolucji 1905 r. nr 4
90-273 Łódź

  Tel.: 42 233 55 55 / 42 630 05 56
  e-mail: biuro@iwacom.pl

Polityka prywatności | Mapa strony | Pliki cookies